ดาวน์โหลดซอฟแวร์

THAISAT OTA

C-Band (CAT CHANNEL) ความถี่ 4040 ver 30000

KU-Band (Sabaidee TV) ความถี่ 12687 ver 30000
เครื่องรับดาวเทียม HD
C-Band
KU-Band
Model : Extreme Premium 102
PID 113
PID 1239
Model : Extreme HS-DT2A
PID 113
PID 1239
Model : RV-102
PID 113
PID 1239
Model : RV-010
PID 113
PID 1239
Model : Extreme Mini RV-110
PID 114
PID 1240
Model : RV-102 Extreme
PID 111
PID 1239
Model : DV-6800
PID 111
PID 1239
Model : RV-006
PID 111
PID 1239
เครื่องรับดาวเทียม SD
C-Band
KU-Band
Model : RV-001 4 MB
PID 112
Model : RV-001 8 MB
PID 112
PID 1239
Model : RV-101
PID 112
PID 1239
Model : RV-101 Extreme
PID 111


ระบบ Extreme

ชื่อไฟล์
โหลด
วิธีการติดตั้ง
RV-103
Extreme
Extreme2
Extreme Premium 102
RV-102
RV-110
DV-6800-V
(NEW VERSION 2017)
DV6800-V
RV-101


ระบบทั่วไป

ชื่อไฟล์
โหลด
วิธีการติดตั้ง
RV-102
RV-010
DV-6800-V
(NEW VERSION 2017)
DV6800-V
RV-101
RV-006
RV-001 4MB เวอร์ชั่น1
(จูนเนอร์ 5812)
RV-001 4MB เวอร์ชั่น2
(จูนเนอร์ 5815)
RV-001 8MB


เครื่องมืออัพเกรด เครื่องรับ

ชื่อไฟล์
โหลด
วิธีการติดตั้ง
STB DV6800           
STB RV006
STB RV-101
STB RV-001
STB RV-102
STB RV-010
STB RV-110