menuslide
เมนู
-->

วิธีอัพเกรดโปรแกรม RV-006

วิธีการอัพเกรดเครื่องผ่าน RS-232

เปิดโปรแกรม m3618-PC_Upgarde_Tool

เลือก Comport ให้ตรงกับโปรแกรมUpgrade แล้วกด Connect แล้วเปิดสวิตซ์เครื่องรับ

สังเกตุที่เครื่องรับจะขึ้นคำว่า Connect

ให้ดับเบิลคลิ๊ก All Chunk

แล้วเลือกไฟล์ RV006_New_201022014.abs แล้วกด Open

แล้วเลือก Next

รอสักครู่...จนกว่าเครื่องจะโหลดเต็ม 100%

สังเกตุเครื่องรับ จะเห็นไฟวิ่งสลับไปมา

Upgrade Success! เป็นอันเสร็จสมบูรณ์