menuslide
เมนู
-->

วิธีอัพเกรดโปรแกรม Extreme HS-DT2A

1.นำไฟล์ใส่แฟลชไดร์ฟ(EXTREME_app_125.bin)

2.นำ แฟลชไดร์ฟ ไปเสียบที่เครื่อง

3.กด เมนู เลื่อนไปที่ USB กด OK

4.เลือกไฟล์ EXTREME_app_125.bin แล้วกด OK เลือก ใช่ แล้วกด OK

5.รอจนกว่าเครื่องจะรีบูตเองอัตโนมัติ

6.อัพโหลดเสร็จเรียบร้อย