menuslide
เมนู
-->

วิธีอัพเกรดโปรแกรม THAISAT DV6800

THAISAT DV6800


1.ทำการแตกไฟล์

2.แล้วนำไฟล์ DV6800_EX_new_version_2017.ABS ใส่แฟลชไดรฟ์

3.นำแฟลชไดรฟ์เสียบด้านข้างเครื่องรับ

*** ห้ามโหลดซอฟแวร์ผิดรุ่น โปรดสังเกตสติ๊กเกอร์ข้างเครื่อง ***


1. ปุ่ม Menu > เลือก เครื่องมือ

2.เลือก Upgrade โดย USB

3.เลือกไฟล์ DV6800_EX_new_version_2017.abs

4.เลือก เริ่ม

5.จะเห็นเครื่องกำลังโหลดไฟล์

6.เลือก ใช่

7.รอให้ครบ 100% เป็นอันเสร็จสิ้น