menuslide
เมนู
-->

ชุดตั้งเสา/ชุดเสาเสริม

<2>ชุดขาตั้ง 360 องศาเสาฐานรุ่นใหม่ล่าสุด จากไทยแซท

ผู้นำด้านอุปกรณ์จานดาวเทียม...นำเสนอสิ่งใหม่ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน ฐานเสาอเนกประสงค์ ตอบโจทย์ทุกปัญหาการติดตั้งจานดาวเทียม ทุกด้าน ทุกมุมของอาคาร บ้านเรือน

แผงสายอากาศดิจิตอล 5E DIY

ขาตั้ง 360 องศา ปรับเปลี่ยนได้ทุกทิศทาง ใช้กับเสา 1.5 นิ้ว

เสางอปลาย 1.2 M (ไม่มีแป้นยึด)

ชุดขาตั้ง 360 องศา=ขาตั้ง 360 องศา+เสางอปลาย 1.2 M

เสางอปลาย 1.2 M (ไม่มีแป้นยึด)

ขาตั้ง 360 องศา

ขาตั้งฐาน M (สำหรับจาน 5 ฟุต)

ใช้ขาตัว M ยืดเสาเหล็กสูง 75 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งฉาก (สำหรับจาน 5 ฟุต)

เสามีฐานรับ สามารถยึดได้ 2 ด้าน สูง 75 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม

(สำหรับจาน 5.5 ฟุต / จาน 185 CM / จาน 190 CM)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1 เมตร ขนาด 2 นิ้ว

ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 7.5 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.2 เมตร ขนาด 2.5 นิ้ว

ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 8 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.5 เมตร ขนาด 2.5 นิ้ว

ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 10 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.5 เมตร ขนาด 3 นิ้ว (ไม่รวมชุดขาค้ำ)

ชุดขาค้ำ 10 ฟุต

ขาตั้งจานแบบงอปลาย 90 องศา

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 45 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งจานแบบงอปลาย 1 M

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 80 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งจานแบบงอปลาย 1.2 M

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 100 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งจานแบบงอ 35 CM

สสำหรับติดผนังและพื้น 20 CM ขนาด 1 นิ้ว

ขาเสริมเหล็กติดผนัง 75 CM

นำเป็นส่วนต่อที่ยื่นออกจากผนังมา ยาว 75 CM ขนาด 2 นิ้ว

ขาเสริมเหล็กติดผนัง 100 CM

นำเป็นส่วนต่อที่ยื่นออกจากผนังมา ยาว 100 CM ขนาด 2 นิ้ว

ขาต่อฉาก 30 CM

นสำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 45 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ยูโบ้ล๊อคเสา

ขางอเสาอากาศ 5E

ชุดตัว M

หัวลดขนาดเสา

หัวลดขนาดเสา 2 เป็น 1.5 นิ้ว

ขาตั้งจานอเนกประสงค์ เสาใหญ่

ขาตั้งจานอเนกประสงค์พับเก็บสะดวก รุ่นใหญ๋ พร้อมหัวต่อลดขนาดเสา 2 นิ้ว

ขาตั้งจานอเนกประสงค์ เสาเล็ก

ขาตั้งจานอเนกประสงค์พับเก็บสะดวก รุ่นเล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว