เมนู
-->

แผงสายอากาศดิจิตอล
รุ่น:5E DIY

Specification

UHF Gain
21-69 (อัตราขยาย)7.5-10 dB
Buttonback

ย้อนกลับ