เมนู
-->

แผงสายอากาศดิจิตอล

แผงสายอากาศ 5E

แผงสายอากาศ 9E

แผงสายอากาศ 14E

แผงสายอากาศ 16E

แผงสายอากาศ 19E

แผงสายอากาศ 29E

แผงสายอากาศดิจิตอล
รุ่น:5E DIY

Specification

UHF 21-69

Gain (อัตราขยาย)7.5-10 dB

แผงสายอากาศดิจิตอล
รุ่น:9E

Specification

UHF 21-69

Gain (อัตราขยาย)8-13 dB

Gain การรับสูง สามารถรับได้ไกลถึง80 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศ

แผงสายอากาศดิจิตอล
รุ่น:14E

Specification

 • UHF 21-69

 • Gain (อัตราขยาย) 10-14.5 dB

 • Gain การรับสูง สามารถรับได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศ

  แผงสายอากาศดิจิตอล
  รุ่น:16E

  Specification

 • UHF 21-57

 • Gain (อัตราขยาย) 9-15 dB

  No. of Elements จำนวนอีลิเม้น 16 E
  Chanel UHF ช่องความถี่ UHF 21-57
  Gian เกนขยาย 9-15 dB
  Output impedance ค่าอิมพิเด็นซ์ 75 ohm
  Boom length ความยาวก้านบูม 1945 mm.
  Boom Diametre ขนาดก้านบูม 19 x 19 mm.
  Boom thickness ความหนาก้านบูม 0.8 mm.
  Muximum Width ความกว้างแผงสายอากาศ 270 mm.
  Verticant Height ความสูงแผงสายอากาศ 230 mm.
  Element Diameter ขนาดก้านไดเร็คเตอร์ 0.8 mm.
  Element thickness ความหนาก้านไดเร็คเตอร์ 0.8 mm.
  Shpg Weight น้ำหนักแผงสายอากาศ 2.18 Kg
  Carton Dimensions ขนาดกล่องแพ็คกิ้ง 20 x 100 x93 CM.

  แผงสายอากาศดิจิตอล
  รุ่น:29E

  Specification


  No. of Elements จำนวนอีลิเม้น 29 E
  Chanel UHF ช่องความถี่ UHF 21-60
  Gian เกนขยาย 12-17 dB
  Output impedance ค่าอิมพิเด็นซ์ 75 ohm
  Boom length ความยาวก้านบูม 2450 mm.
  Boom Diametre ขนาดก้านบูม 19 x 19 mm.
  Boom thickness ความหนาก้านบูม 1.4 mm.
  Muximum Width ความกว้างแผงสายอากาศ 270 mm.
  Verticant Height ความสูงแผงสายอากาศ 330 mm.
  Element Diameter ขนาดก้านไดเร็คเตอร์ 10 mm.
  Element thickness ความหนาก้านไดเร็คเตอร์ 0.8 mm.
  Shpg Weight น้ำหนักแผงสายอากาศ 2.65 Kg
  Carton Dimensions ขนาดกล่องแพ็คกิ้ง 20 x 127.5 x 93 CM.