เมนู
-->

DiSEqC Switch 4x1

  Specification
 Frequency Range :  950-2400 MHz
 Insertion Loss :  3 dB
 Isolation :  20 dB
 Return Loss :  8 dB
 Normal Working Voltage :  12-20 V
 DC Power Consumption :  10 mA
 DC Max Power Passing :  500 mA
 Impedance (all ports) :  75Ω

22KHz Gennerator

Frequency Range:950-2200 MHz

Positioner รุ่น HPV-8000

มอนิเตอร์ขับจาน 18 นิ้ว

มอนิเตอร์ขับจาน 24 นิ้ว

ก้าน DUO KU NSS-6

ใช้สำหรับจาน C-Band

ก้าน DUO ASAI SAT 5

ใช้สำหรับจาน C-Band

ก้าน DUO KuNsss6 + KuThaicom

ใช้สำหรับจาน KU-Band

ตัววัดมุม