เมนู
-->

หัวรับสัญญาณ LNB

Extreme Ku

LNBF MODEL:UNI-S2

LNB:EXTREME-2 home

สิทธิบัตร พิเศษ เฉพาะ ไทยแซท
 Input  Frequency :  Low band  3.4-4.2GHz
 High band  3.4-4.2GHz
 L.O. Frequency :  Low band   5GHz
 High band  5.8GHz
 Frequency Stability :  ±2MHz(-40ºC~+70 ºC)
 Local  Leakage  Input  -45dBm
 Output Frequency :  Low band   800-1600MHz
 High band  1600-2400MHz
 Conversion Gain :  65dB(Min.)
 Gain  Flatness :  ±1dB/36MHz
 Output  VSWR :  2.5:1
 Output Spurious :  -60dBm(Max)
 Power  Supply :  13-24V/250mA(Max.)
 Image  Rejection :  45dB(Min)
 Output  Power :  +5dBM(at  1  dB  compression)
 Output Compression :  F Type Female

อุปกรณ์หัวรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-BAND ไม่มีปัญหาเมื่อฝนตก หัวรับที่ถูกออกแบบพิเศษ ให้สามารถส่งสัญญาณ ไปในสายนำสัญญาณ เพียงเส้นเดียว ได้พร้อมกัน ทั้ง Ver และ Hor และ ออกแบบพิเศษให้หัวรับรุ่นนี้ มีช่วงความถี่ที่กว้างมากถึง 1600 MHz ทำให้หัวรับ Extreme 2 Home สามารถรับช่องรายการ ได้แบบไม่ขาดหายแม้แต่ช่องเดียว


คุณสมบัติพิเศษ

ใช้สายนำสัญญาณเพียงเส้นเดียว แยกสัญญาณไปยังเครื่องรับ โดยไม่ต้องใช้มัลติสวิทซ์ แยกสัญญาณได้ด้วย Splitter ที่รองรับความถี่ 5-2400 MHz ใช้ช่วงความถี่ 800-2400 MHz เป็นช่วงความถี่ ที่ระบบทีวีสำหรับอาคารว่างไม่ได้ใช้งาน และ สามารถรวมสัญญาณกับระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้น หรือ ระบบทีวีรวมจากดาวเทียมที่ระบบอาคารมีอยู่เดิมได้ สามารถ แยกสัญญาณเพิ่มเติม ที่ห้องพักอาศัยได้ ทำให้ลูกบ้าน มีทางเลือกในการรับชมได้มากยิ่งขึ้น


ระบบการรับสัญญาณ

รับสัญญาณด้วยเครื่องรับดาวเทียม SD หรือ HD โดยตรงผ่านดาวเทียม ด้วยระบบ DIGITAL ทุกจุดรับชมความคมชัดสูงสุด...ระดับ Full HD รับชมช่องรายการ ได้มากกว่าระบบแบบอื่นๆ รับชมได้อย่างอิสระ ร่วม 200 ช่องรายการ เหมาะ สำหรับ บ้าน อาคารพานิชย์ หอพัก ฯลฯ หรือ อาคารเก่าที่มี ระบบทีวีรวมอยู่แล้ว สามารถต่อระบบแบบ Extreme ร่วมได้

* หมายเหตุ ปรับปรุงระบบเล็กน้อย ปรึกษา บริษัทฯ


Extreme 2 Home gian การรับสูง

สามารถใช้ได้กับจานดาวเทียมขนาด 5 ฟุตขึ้นไป แยกสัญญาณโดยตรงจากหัวรับสัญญาณดาวเทียม ตรงถึงเครื่องรับ ได้มากถึง 20 เครื่องรับ โดยไม่ต้องใช้ Booster หากต้องการ แยกจุดการรับชมจำนวนมากกว่า ตั้งแต่ 20 - 1000 จุดรับชม หรือ มากกว่า สามารถทำได้ ด้วยการขยายสัญญาณ ด้วย Booster TS-201G หรือ TS-101G และหากว่าต้องการแยกสัญญาณ เพื่อไปใช้งานในระยะที่ยาวมากๆ หรือ แยกสัญญาณไปใช้หลายๆอาคาร ก็สามารถทำได้โดย การส่งผ่าน ระบบ Fiber Optic จาก ThaiSat ได้เช่นกัน

Block Diagram
...

LNB:EXTREME

สิทธิบัตร พิเศษ เฉพาะ ไทยแซท

LNB รุ่นพิเศษที่สามารถแยกสัญญาณได้ด้วย splitter

 Input  Frequency :  Low band  3.7-4.2GHz
 High band  3.4-4.2GHz
 L.O. Frequency :  Low band   5GHz
 High band  5.8GHz
 Frequency Stability :  ±2MHz(-40ºC~+70 ºC)
 Local  Leakage  Input  -45dBm
 Output Frequency :  Low band   800-1600MHz
 High band  1600-2400MHz
 Conversion Gain :  65dB(Min.)
 Gain  Flatness :  ±1dB/36MHz
 Output  VSWR :  2.5:1
 Output Spurious :  -60dBm(Max)
 Power  Supply :  13-24V/250mA(Max.)
 Image  Rejection :  45dB(Min)
 Output  Power :  +5dBM(at  1  dB  compression)
 Output Compression :  F Type Female

อุปกรณ์หัวรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-BAND ไม่มีปัญหาเมื่อฝนตก หัวรับที่ถูกออกแบบพิเศษ ให้สามารถส่งสัญญาณ ไปในสายนำสัญญาณ เพียงเส้นเดียว ได้พร้อมกัน ทั้ง Ver และ Hor และ ออกแบบพิเศษให้หัวรับรุ่นนี้ มีช่วงความถี่ที่กว้างมากถึง 1600 MHz ทำให้หัวรับ Extreme สามารถรับช่องรายการ ได้แบบไม่ขาดหายแม้แต่ช่องเดียว

คุณสมบัติพิเศษ

ใช้สายนำสัญญาณเพียงเส้นเดียว แยกสัญญาณไปยังเครื่องรับ โดยไม่ต้องใช้มัลติสวิทซ์ แยกสัญญาณได้ด้วย Splitter ที่รองรับความถี่ 5-2400 MHz ใช้ช่วงความถี่ 800-2400 MHz เป็นช่วงความถี่ ที่ระบบทีวีสำหรับอาคารว่างไม่ได้ใช้งาน และ สามารถรวมสัญญาณกับระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้น หรือ ระบบทีวีรวมจากดาวเทียมที่ระบบอาคารมีอยู่เดิมได้ สามารถ แยกสัญญาณเพิ่มเติม ที่ห้องพักอาศัยได้ ทำให้ลูกบ้าน มีทางเลือกในการรับชมได้มากยิ่งขึ้น


ระบบการรับสัญญาณ

รับสัญญาณด้วยเครื่องรับดาวเทียม SD หรือ HD โดยตรงผ่านดาวเทียม ด้วยระบบ DIGITAL ทุกจุดรับชมความคมชัดสูงสุด...ระดับ Full HD รับชมช่องรายการ ได้มากกว่าระบบแบบอื่นๆ รับชมได้อย่างอิสระ ร่วม 200 ช่องรายการ เหมาะ สำหรับ บ้าน อาคารพานิชย์ หอพัก ฯลฯ หรือ อาคารเก่าที่มี ระบบทีวีรวมอยู่แล้ว สามารถต่อระบบแบบ Extreme ร่วมได้ * หมายเหตุ ปรับปรุงระบบเล็กน้อย ปรึกษา บริษัทฯ


Extreme

ออกแบบสำหรับงานอาคารโดยเฉพาะ สามารถใช้ได้กับจานดาวเทียมขนาด 185 CM ขึ้นไป แยกสัญญาณโดยตรงจากหัวรับสัญญาณดาวเทียม ตรงถึงเครื่องรับ ได้มากถึง 20 เครื่องรับ โดยไม่ต้องใช้ Booster หากต้องการ แยกจุดการรับชมจำนวนมากกว่า ตั้งแต่ 20 - 1000 จุดรับชม หรือ มากกว่า สามารถทำได้ ด้วยการขยายสัญญาณ ด้วย Booster TS-201G หรือ TS-101G และหากว่าต้องการแยกสัญญาณ เพื่อไปใช้งานในระยะที่ยาวมากๆ หรือ แยกสัญญาณไปใช้หลายๆอาคาร ก็สามารถทำได้โดย การส่งผ่าน ระบบ Fiber Optic จาก ThaiSat ได้เช่นกัน

Block Diagram
...

LNB KU Universal Quattro LNBF

สิทธิบัตร พิเศษ เฉพาะ ไทยแซท

MODEL : UNI-QT4

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือเครื่องรับ

 I/P Frequency :  Low-Band 10.70~11.7 GHz
 High-Band 11.7~12.75 GHz
 O/P Frequency :  Low-Band 950~1950 GHz
 High-Band 1100~2150 GHz
 Noise Figure :  0.7 dB
 L.O.Frequency :  9.75/10.6 GHz
 L.O Phase Noise (TYP) :  55 dBc/Hz@1 KHz
 85 dBc/Hz@10 KHz
 100 dBc/Hz@100 KHz
 Conversion :  55 dB(TYP.)/ 48 dB(Min)
 Output VSWR :  2.0:1 (Max.)
 Image Rejection :  40 dB (Min.)
LNB KU สำหรับใช้ร่วมกับมัลติสวิทซ์เพื่อแยกหลายจุด

LNB KU Universal Quad LNBF

MODEL:UNI-S4

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ หรือเครื่องรับ

LNB KU สำหรับใช้กับเครื่องรับโดยตรง 4 จุดรับชม
 I/P Frequency :  Low-Band 10.70~11.7 GHz
 High-Band 11.7~12.75 GHz
 O/P Frequency :  Low-Band 950~1950 GHz
 High-Band 1100~2150 GHz
 Noise Figure :  0.7 dB
 L.O.Frequency :  9.75/10.6 GHz
 L.O Phase Noise (TYP) :  55 dBc/Hz@1 KHz
 90 dBc/Hz@10 KHz
 100 dBc/Hz@100 KHz
 Conversion :  55 dB(TYP.)/ 50 dB(Min)
 Output VSWR :  2.0:1 (Max.)
 Image Rejection :  40 dB (Min.)

LNB C-BAND C1

MODEL:S-PLUS

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 Input Frequency :  3.4~4.2 GHz
 L.O.Frequency :  5.150 GHz
 L.O Phase Noise :   -60dBc/Hz@1KHz
  -90dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Local Leakage Input :  -45 dBm
 Output Frequency :  950~1750 MHz
 Conversion Gain :  65 dB (Typ.)
 Gain Flatness :  ±1 dB / 36 MHz
 Output VSWR :  2:1
 Output Spurious :  -60 dBm (Max)
 Noise Figure :  13°K
 DC Supply Voltage :  11-14.5 V(V) , 15.5-22V(H)
 Supply Current :  120 mA (Max)
 Operating Temperature :  -40 ~ +80°C
 Relative Humidity : 0% ~ 95%
 Waveguide :  WC-229
 If Output Connecter :  "F" Type Female 75Ω

LNB C-BAND TWIN

MODEL:TH-012

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 Input Frequency :  3.4~4.2 GHz
 L.O.Frequency :  5.150 GHz
 L.O Phase Noise :   -60dBc/Hz@1KHz
  -90dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Local Leakage Input :  -45 dBm
 Output Frequency :  Twin output 950~1750 MHz
 Conversion Gain :  65 dB (Typ.)
 Gain Flatness :  ±1 dB / 36 MHz
 Output VSWR :  2:1
 Output Spurious :  -60 dBm (Max)
 Noise Figure :  13°K
 DC Supply Voltage :  11-14.5 V(V) , 15.5-22V(H)
 Supply Current :  180 mA (Max)
 Operating Temperature :  -40 ~ +80°C
 Relative Humidity :  0% ~ 95%
 Waveguide :  WC-229
 If Output Connecter :  "F" Type Female 75Ω

ใช้สำหรับแยกเครื่องรับ 2 เครื่องโดยตรง รับชมอิสระ หรือใช้ร่วมกับมัลติสวิทซ์ไทยแซทเพื่อแยกจุดรับชมให้ได้มากยิ้งขึ้น ตั้งแต่ 4-200 จุดรับชม

LNB KU 1 ขั้ว Universal

MODEL:T-K1

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

รองรับดาวเทียมไทยคม KU ,Thaicom 5/6/8

สำหรับจาน 35cm,45cm,60cm,75cm รองรับดาวเทียมได้ทุกดวงที่ส่งระบบ KU-BAND

 I/P Frequency :  10.7~12.75 GHz
 O/P Frequency :  950-2150 MHz
 Noise Figure :  0.3 dB
 L.O.Frequency :  9.75 / 10.6 GHz
 L.O Phase Noise (TYP) :   -70dBc/Hz@1KHz
  -90dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Conversion Gain :  65 dB (Typ.)
 Output VSWR :  2:1
 Image Rejection:  45 dBm (Min)

LNB KU 2 ขั้ว UNIVERSAL TWIN

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ หรือเครื่องรับ

รองรับดาวเทียมไทยคม KU,Thaicom 5/6/8

 I/P Frequency :  10.7-12.75 GHz
 O/P Frequency :  950-2150 MHz
 L.O.Frequency :  9.75 / 10.6 GHz
 Noise Figure :  0.6 dB (MAX.)@25 C
 L.O Phase Noise :   -60dBc/Hz@1KHz
  -75dBc/Hz@1KHz
 -100dBc/Hz@1KHz
 Conversion Gain :  55 dB (Min.)
 Gain Variation :  5 dB (MAX.)
 Image Rejection :  35 dB (Min.)
 Output VSWR :  2.0:1 (MAX>)
 DC Current :  130 mA (MAX.)
 Polari Switch Voltage :   Ver 10.5~14.5 Volt
 Hor 15.5~21.0 Volt

LNB C-Twin & KU Universal

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

รองรับดาวเทียม Thaicom C&KU 5/6/8

สามารถใช้ร่วมกับมัลติสวิทซ์เพื่อแยกจุดรับชมในระบบ KU-BAND ได้

หัวรับสัญญาณรุ่นพิเศษที่มีระบบ C-BAND และ KU-BAND อยู่ในหัวเดียวกัน สำหรับใช้กับจาน C-BAND รับได้พร้อมกันทั้ง 2 ระบบ C-BAND & KU-BAND UNIVERSAL

C-BAND
 Input Frequency :  3.4~4.2 GHz
 L.O.Frequency :  5.15±1 GHz
 L.O Phase Noise :  -55dBc/Hz@1KHz
 -85dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Output Frequency :  Twin output
 950-1750 MHz
 Conversion Gain :  65 dB (TYP)
 Gain Flatness :  ±0.5 dB / 36 MHz
 Noise Figure :  13°K
 Supply Current :  130 mA (MAX)
 If Output Connecter :  "F" TYPE FEMALE*2
KU-BAND
 Input Frequency :  10.7-12.75 GHz
 L.O.Frequency :  9.75 / 10.6 GHz
 L.O Phase Noise :  -70dBc/Hz@1KHz
 -90dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Output Frequency :  950-2150 MHz
 Conversion Gain :  65 dB (TYP)
 Gain Flatness :  ±0.5 dB / 36 MHz
 Noise Figure :  13°K
 Supply Current :  130 mA (MAX)
 If Output Connecter :  "F" TYPE FEMALE*2

LNB C-Twin & KU 11300

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

รองรับดาวเทียม Thaicom C&KU 5/6

สามารถใช้ร่วมกับมัลติสวิทซ์เพื่อแยกจุดรับชมในระบบ KU-BAND ได้

หัวรับสัญญาณรุ่นพิเศษที่มีระบบ C-BAND และ KU-BAND อยู่ในหัวเดียวกัน สำหรับใช้กับจาน C-BAND รับได้พร้อมกันทั้ง 2 ระบบ C-BAND & KU-BAND

C-BAND
 Input Frequency :  3.4~4.2 GHz
 L.O.Frequency :  5.15±1 GHz
 L.O Phase Noise :  -55dBc/Hz@1KHz
 -85dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Output Frequency :  Twin output
 950-1750 MHz
 Conversion Gain :  65 dB (TYP)
 Gain Flatness :  ±0.5 dB / 36 MHz
 Noise Figure :  13°K
 Supply Current :  130 mA (MAX)
 If Output Connecter :  "F" TYPE FEMALE*2
KU-BAND
 Input Frequency :  12.25-12.75 GHz
 L.O.Frequency :  11.3 GHz
 L.O Phase Noise :  -70dBc/Hz@1KHz
 -90dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Output Frequency :  950-2150 MHz
 Conversion Gain :  65 dB (TYP)
 Gain Flatness :  ±0.5 dB / 36 MHz
 Noise Figure :  0.3 dB
 Supply Current :  130 mA (MAX)
 If Output Connecter :  "F" TYPE FEMALE*2

LNB C-BAND One Cable

สำหรับ ใช้รับดาวเทียมต่างประเทศ

รองรับดาวเทียม Thaicom C&KU 5/6

ไม่รองรับดาวเทียมไทยคม

หัวรับสัญญาณรุ่นพิเศษใช้กับดาวเทียมต่างประเทศ ความสามารถพิเศษคือ แยกสัญญาณโดยไม่ต้องใช้มัลติสวิทซ์ ใช้แค่ Splitter แบบ Power Pass เท่านั้น

 Input Frequency :  3.650-4.150 GHz
 3.535-4.035 GHz
 L.O.Frequency :  5150 MHz / 5750 MHz
 L.O Phase Noise :   -60dBc/Hz@1KHz
  -90dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Local Leakage Input :  -45 dBm
 Onput Frequency :  950-1450 GHz
 1550-2050 GHz
 Conversion Gain :  65 dB (Typ.)
 Gain Flatness :  ±1 dB / 36 MHz
 Output VSWR :  2:1
 Output Spurious :  -60 dBm (Max)
 Noise Figure :  17°K
 DC Supply Voltage :  11-22 V
 Supply Current :  150 mA (Max)
 Operating Temperature:  -40 ~ +80°C
 Relative Humidity:  0% ~ 95%
 Waveguide :  WC-229
 If Output Connecter:  "F" Type Female 75Ω

LNB C-BAND V/H

สำหรับใช้ร่วมกับมัลติสวิทซ์ เพื่องานคุณภาพสูง

ออกแบบให้ใช้ได้กับจุดรับชมตั้งแต่ 4 จุด - 200 จุด

ไม่รองรับดาวเทียมไทยคม

หัวรับสัญญาณรุ่นพิเศษแบบแยก V และ H อิสระ สำหรับแยกจุดรับชมหลายๆจุด โดยต้องใช้ร่วมกับมัลติสวิทซ์

 Input Frequency :  3.4~4.2 GHz
 L.O.Frequency :  5.150GHz
 Frequency Stability :  ±1MHz
 L.O Phase Noise :   -60dBc/Hz@1KHz
  -90dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Output Frequency :   950~1750 MHz
  Two Ports Output
 One for Vertical
 another for Horizontal
 Conversion Gain :  65 dB (Typ.)
 Gain Flatness :  ±1 dB / 36 MHz
 Output VSWR :  2:1
 Output Spurious :  -60 dBm (Max)
 Noise Figure :  13°K
 Supply Current :  180 mA(Max)
 Operating Temperature:  -40 ~ +80°C
 Waveguide :  WC-229
 If Output Connecter:  "F" Type Female 75Ω