เมนู
-->

จานดาวเทียม C-Band แบบ FIX

C-Band 10ft

 Dimeter(cm) :  300 cm.
 Type:  Prime Focus Aluminum mesh Dish
 Panel:  4
 Section:  16
 Intermedia Ring :  1
 Focal Length (cm) :  114
 F/D Ratio :  0.38
 C-Band Gain (dB) :  39.40
 KU-Band Gain (dB) :  48.62
 Support ring Dimeter (Inches) :  24"
 Type-A (Round mount) :  FIX
 Mount In-Size Dimeter (cm) :  8.14
 Pole Out-Size Dimeter (cm) :  8.87
 Mast height :  150 cm.

จาน 10 ฟุต

เหมาะสำหรับงานระบบอาคาร งาน SPEC งานบ้านทั่วไป ที่ต้องการความแข็งแรงและ ต้องการจานที่มีเกนการรับสัญญาณสูงเป็นพิเศษ

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้นประกอบ ไม่ต้านลม ประกอบด้วยก้านอลูมิเนียม 5 ก้าน พร้อมวงแหวน เสริมความแข็งแรงพิเศษ

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษ แข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB ขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน ช่วยยืดอายุอุปกรณ์

 • แขนฟีดจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน และ เสาตั้งจานขนาดใหญ่เหล็กหนาพิเศษเพื่อทนทานต่อแรงลม

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 8ft

   Dimeter (cm) :  240 cm.
   Type :  Prime Focus Aluminum mesh Dish
   Panel :  4
   Section :  16
   Intermedia Ring :  1
   Focal Length (cm) :  91.2
   F/D Ratio :  0.38
   C-Band Gain (dB) :  37.47
   KU-Band Gain (dB) :  46.58
   Support ring Dimeter (Inches) :  18"
   Type-A (Round mount) :  FIX
   Mount In-Size Dimeter (cm) :  6.9
   Pole Out-Size Dimeter (cm) :  7.6
   Mast height :  150 cm.

  จาน 8 ฟุต

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้นประกอบ ไม่ต้านลม ประกอบด้วยก้านอลูมิเนียม 5 ก้าน พร้อมวงแหวน เสริมความแข็งแรงพิเศษ

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษ แข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB ขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน ช่วยยืดอายุอุปกรณ์

 • แขนฟีดจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน และ เสาตั้งจานขนาดใหญ่เหล็กหนาพิเศษเพื่อทนทานต่อแรงลม

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 7.5ft

   Dimeter (cm) :  225 cm.
   Type :  Prime Focus Aluminum mesh Dish
   Panel :  4
   Section :  12
   Intermedia Ring :  1
   Focal Length (cm) :  83.5
   F/D Ratio :  0.38
   C-Band Gain (dB) :  36.04
   KU-Band Gain (dB) :  45.79
   Support ring Dimeter (Inches) :  12"
   Type-A (Round mount) :  FIX
   Mount In-Size Dimeter (cm) :  5.55
   Pole Out-Size Dimeter (cm) :  5.9
   Mast height :  120 cm.

  จาน 7.5 ฟุต

  เหมาะสำหรับงานระบบอาคาร งาน SPEC งานบ้านทั่วไป ที่ต้องการความแข็งแรง และ ต้องการจานที่มีเกณฑ์การรับสัญญาณสูงเป็นพิเศษ

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้นประกอบ ไม่ต้านลม ประกอบด้วยก้านอลูมิเนียม 4 ก้าน พร้อมวงแหวนที่หน้าจาน

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษ แข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB ขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดด ทนฝน

 • แขนฟีดจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 190Cm

  อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  1. จานดาวเทียมขนาด 190CM 4 ชิ้น

  2. คอจานแบบวงแหวน ขนาด 12 นิ้ว

  3. เสาตั้งจานขนาด 2 นิ้ว สูง 1 เมตร

  4. แขนฟีดจับ LNB จำนวน 4 ชิ้น ต่อชุด

  5. หมวกครอบ LNB 8 เหลี่ยม

  จาน 190 เซนติเมตร 4 ชิ้น Extra

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้นประกอบ ไม่ต้านลม ประกอบด้วยก้านอลูมิเนียมขนาดใหญ่ 4 ก้าน

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียม หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB ขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน

 • แขนจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา พร้อมขบวนการพ่นสีที่ถูกต้องตามหลัก โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 185Cm

  อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  1. จานดาวเทียม ขนาด 185CM 4 ชิ้น

  2. คอจานแบบวงแหวน ขนาด 12 นิ้ว

  3. เสาตั้งจาน ขนาด 2 นิ้ว สูง 1 เมตร

  4. แขนฟีดจับ LNB จำนวน 4 ชิ้น ต่อชุด

  5. หมวกครอบ LNB 8 เหลี่ยม

  จาน 185 เซนติเมตร 4 ชิ้น

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้น ไม่ต้านลม

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียม หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • แขนจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา พร้อมขบวนการพ่นสีที่ถูกต้องตามหลัก โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 5.5ft

  อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  1. จานดาวเทียม ขนาด 5.5 ฟุต 4 ชิ้น

  2. คอจานแบบวงแหวน ขนาด 12 นิ้ว

  3. เสาตั้งจาน ขนาด 2 นิ้ว สูง 1 เมตร

  4. แขนฟีดจับ LNB จำนวน 4 ชิ้น ต่อชุด

  5. หมวกครอบ LNB

  จาน 5.5 ฟุต 4 ชิ้น

  เหมาะสำหรับบ้านทั่วไป ที่ต้องการความแข็งแรง และ ต้องการจานที่มีเกนการรับสัญญาณสูง

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้นประกอบ ไม่ต้านลม ประกอบด้วยก้านอลูมิเนียม 3 ก้าน ขนาดใหญ่

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียม หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB ขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน ช่วยยืดอายุอุปกรณ์

 • แขนจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน

 • เสาตั้งจานออกแบบ แบบพิเศษเหนือใคร ปรับหมุนได้ 360 องศา ช่วยทำให้หาสถานที่ติดตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา พร้อมขบวนการพ่นสีที่ถูกต้องตามหลัก โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 5ft Permium

  อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  1.  จานดาวเทียม ขนาด 5 ฟุต ชิ้นเดียว หรือ 150 ซม.
  2.  คอจานแบบปั้มขึ้นรูป
  3.  เสาตั้งจาน ขนาด 1.5 นิ้ว หมุนปรับได้ 360 องศา
  4.  แขนฟีดจับ LNB จำนวน 4 ชิ้น ต่อชุด
  5.  หมวกครอบ LNB 8 เหลี่ยม

  จาน 5 ฟุต ชิ้นเดียว Premium

  เหมาะสำหรับบ้านทั่วไป ที่ต้องการจานที่มีเกนการรับสูง

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง ประกอบสำเร็จชิ้นเดียว ไม่ต้านลม

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียม หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB แบบ 8 เหลี่ยม ใช้งานง่าย ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน

 • แขนจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานเป็นแบบ ปั้มขึ้นรูป ใช้เหล็กหนา แข็งแรง ประกอบให้สำเร็จ สำหรับคอจานใช้น็อต เบอร์ 17 ทุกตัว

 • เสาตั้งจานออกแบบ แบบพิเศษเหนือใคร ปรับหมุนได้ 360 องศา ช่วยทำให้หาสถานที่ติดตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา พร้อมขบวนการพ่นสีที่ถูกต้องตามหลัก โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 5ft (4 ชิ้น)

  อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  1.  จานดาวเทียม ขนาด 5 ฟุต รุ่น 4 ชิ้น หรือ 150 ซม.
  2.  คอจานแบบปั้มขึ้นรูป
  3.  เสาตั้งจาน ขนาด 1.5 นิ้ว หมุนปรับได้ 360 องศา
  4.  แขนฟีดจับ LNB จำนวน 4 ชิ้น ต่อชุด
  5.  หมวกครอบ LNB 8 เหลี่ยม

  อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  เหมาะสำหรับบ้านทั่วไป ที่ต้องการจานที่มีเกนการรับสูง จัดส่งสะดวก บรรทุกด้วยรถเก่งได้

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้น ไม่ต้านลม

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียม หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB แบบ 8 เหลี่ยม ใช้งานง่าย ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน

 • แขนจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานเป็นแบบปั้มขึ้นรูป ติดตั้งง่าย

 • เสาตั้งจานออกแบบ แบบพิเศษเหนือใคร ปรับหมุนได้ 360 องศา ช่วยทำให้หาสถานที่ติดตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา พร้อมขบวนการพ่นสีที่ถูกต้องตามหลัก โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง


  C-Band 7.5ft move

  อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  1. จานดาวเทียม ขนาด 7.5 ฟุต 4 ชิ้น

  2. คอจานแบบวงแหวน ขนาด 12 นิ้ว แบบ MOVE

  3. เสาตั้งจาน ขนาด 2 นิ้ว สูง 1.2 เมตร

  4. แขนฟีดจับ LNB จำนวน 4 ชิ้น ต่อชุด

  5. หมวกครอบ LNB

  จาน MOVE 7.5 ฟุต

  เหมาะสำหรับลูกค้าท่านที่ชอบการค้นหาสิ่งใหม่ๆ รับชมทีวีจากเพื่อนบ้าน รับชมรายการจากต่างประเทศโดยตรง สำหรับเพื่อนช่างที่ต้องการ เป็นจานทดสอบค้นหาช่องรายการที่ลูกค้าถามหา และ เพื่อเป็นจุดทดสอบแสดงช่องรายการที่ลูกค้าต่างประเทศต้องการ

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้นประกอบ ไม่ต้านลม ประกอบด้วยก้านอลูมิเนียม 4 ก้าน พร้อมวงแหวนที่หน้าจาน

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียม หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB ขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน

 • แขนจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา พร้อมขบวนการพ่นสีที่ถูกต้องตามหลัก โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 190Cm move

  อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  1. จานดาวเทียม ขนาด 190 CM 4 ชิ้น

  2. คอจานแบบวงแหวน ขนาด 12 นิ้ว แบบ MOVE

  3. เสาตั้งจาน ขนาด 2 นิ้ว สูง 1 เมตร

  4. แขนฟีดจับ LNB จำนวน 4 ชิ้น ต่อชุด

  5. หมวกครอบ LNB 8 เหลี่ยม

  เหมาะสำหรับลูกค้าท่านที่ชอบการค้นหาสิ่งใหม่ๆ รับชมทีวีจากเพื่อนบ้าน รับชมรายการจากต่างประเทศโดยตรง สำหรับเพื่อนช่างที่ต้องการ เป็นจานทดสอบค้นหาช่องรายการที่ลูกค้าถามหา และ เพื่อเป็นจุดทดสอบแสดงช่องรายการที่ลูกค้าต่างประเทศต้องการ

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้นประกอบ ไม่ต้านลม ประกอบด้วยก้านอลูมิเนียมขนาดใหญ่ 4 ก้าน

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียม หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • หมวกครอบ LNB ขนาดใหญ่ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนแดดทนฝน

 • แขนจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน ปรับเคลื่อนที่ได้ ใช้บูททองเหลือง เป็นจุดหมุน ปรับรับได้กว้าง

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา พร้อมขบวนการพ่นสีที่ถูกต้องตามหลัก โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง

  C-Band 185 Cm move

  จาน MOVE 185 เซนติเมตร

  เหมาะสำหรับลูกค้าท่านที่ชอบการค้นหาสิ่งใหม่ๆ รับชมทีวีจากเพื่อนบ้าน รับชมรายการจากต่างประเทศโดยตรง สำหรับเพื่อนช่างที่ต้องการ เป็นจานทดสอบค้นหาช่องรายการที่ลูกค้าถามหา และ เพื่อเป็นจุดทดสอบแสดงช่องรายการที่ลูกค้าต่างประเทศต้องการ

 • เคิร์พจานดีไซน์ออกแบบรูปทรงตามหลัก parabola ทำให้เกณฑ์การรับสูง

 • หน้าจานเป็นแบบโปร่ง 4 ชิ้น ไม่ต้านลม

 • โครงสร้างหน้าจานผลิตจากอลูมิเนียม หมดปัญหาเรื่องสนิม

 • ตะแกรงจานผลิตจากอลูมิเนียมฉีกขึ้นรูปรีดเรียบ ช่วยให้สะท้อนสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น

 • แขนจับ LNB ออกแบบให้ยึดจับด้านใน ช่วยทำให้จาน แข็งแรงมากขึ้น

 • ชุดคอจานแบบวงแหวน ปรับเคลื่อนที่ได้ ใช้บูททองเหลือง เป็นจุดหมุน ปรับรับได้กว้าง

 • ทุกชิ้นส่วนพ่นด้วยสีฝุ่นอบร้อนที่ 200 องศา พร้อมขบวนการพ่นสีที่ถูกต้องตามหลัก โรงงานพ่นสีที่ทันสมัยที่สุดของวงการจานดาวเทียม (โรงงานไทยแซท) ทำให้สีไม่หลุดร่อนสีสวยทนนาน

 • ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง