คุณธีรศักดิ์ รุ่งละโภ

- หัวหน้าการตลาด -

“คุณไม่สามารถเสนอ ข้อตกลงที่ดีกับธุรกิจของทั้งสองฝ่ายได้ ถ้าคุณไม่พยายามเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” CR.Craig Rosenberg


คุณอนันต์ วิยะนัด

- ฝ่ายขาย -

“ถ้าคุณแคร์ลูกค้าของคุณมากพอ ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่พวกเขา การขายก็เป็นเรื่องง่าย” CR.Anthony Iannarino


สุริยา โคกระบิน

- ฝ่ายขาย -

“หัวใจสำคัญคือ ไม่ว่าคุณกำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้ลูกค้าฟัง ทำให้ลูกค้าเป็นตัวเอกในเรื่องนั้น” CR.Chris Brogan


ช่างเอ เชียงใหม่

- ฝ่ายขาย ภาคเหนือ -

“เราต้องหยุดแทรกแซงสิ่งที่คนกำลงสนใจ แต่ควรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คนสนใจแทน” CR.Craig Davis


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999