เครื่องแปลงเครื่อง RF เป็นคลื่นแสงและส่ง
เครื่องรับคลื่นแสง แปลงเป็น RF
สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic 1000 เมตร
หัวต่อสาย Fiber APS
สาย Patch cord สำหรับต่อจั๊ม
Adeptor สำหรับหัวต่อกลม FC/ APC
Adeptor สำหรับหัวต่อเหลี่ยม SC/ APC
หัวต่อกลม 6 เหลี่ยม SC/ FC
Mechanical Splice
ชุดเครื่องมือหัวเข้า Fiber
สปลิทเตอร์แสง 1 ออก 4
สปริทเตอร์แสง 1 ออก 8
Ethanol Alconol 99.9% 1 ลิตร
Optical Cleaning Paper
กิ๊บตอกสายดำ (1,000 ตัว/ ถุง)
Optical Power Paper
TriBrer Optical Power Meter
สาย Patch cord สำหรับต่อจั๊ม
สินค้าอื่นๆในหมวด
เครื่องแปลงเครื่อง RF เป็นคลื่นแสงและส่ง
เครื่องรับคลื่นแสง แปลงเป็น RF
สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic 1000 เมตร
หัวต่อสาย Fiber APS
สาย Patch cord สำหรับต่อจั๊ม
Adeptor สำหรับหัวต่อกลม FC/ APC
Adeptor สำหรับหัวต่อเหลี่ยม SC/ APC
หัวต่อกลม 6 เหลี่ยม SC/ FC
Mechanical Splice
ชุดเครื่องมือหัวเข้า Fiber
สปลิทเตอร์แสง 1 ออก 4
สปริทเตอร์แสง 1 ออก 8
Ethanol Alconol 99.9% 1 ลิตร
Optical Cleaning Paper
กิ๊บตอกสายดำ (1,000 ตัว/ ถุง)
Optical Power Paper
TriBrer Optical Power Meter

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999