Booster Model : TS-201G4
Digital HD TV Channel Amplifier
Hybrid Digital Booster
CATV-AMPLIFIER Model : 201G
CATV-AMPLIFIER Model : 101G
Digital MATV&CATV Booster
Digital TV Booster
Digital Booster
SAT ANT
Band Pass Filter
Modulator
DVB-T Digital Modulator
Power Pass 2 Way 2 AP
Power Pass 3 Way 3 AP
Power Pass 4 Way 4 AP
Power Pass 6 Way 6 AP
Power Pass 8 Way 8 AP
Digital L-Band 2 Way
Digital L-Band 3 Way
Digital L-Band 4 Way
Digital L-Band 6 Way
Digital L-Band 8 Way
TAP-OFF Digital L-Band 2 Way
TAP-OFF Digital L-Band 4 Wayสงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999