แผงสายอากาศ DIY 5E
แผงสายอากาศ 9E
แผงสายอากาศ 14E
แผงสายอากาศ 16E
แผงสายอากาศ 19E
แผงสายอากาศ 29E
แผงสายอากาศ 16E

SPECIFICATION

No. of Elements : 16 E
Chanel UHF : 21-57
Gain : 9-15 dB
Output impedance : 75 ohm
Boom length : 1945 mm.
Boom Diametre : 19 x 19 mm.
Boom thickness : 0.8 mm.
Muximum Width : 270 mm.
Verticant Height : 230 mm.
Element Diameter : 10 mm.
Element thickness : 0.8 mm.
Shpg Weight : 2.18 Kg
Carton Dimensions : 20 x 100 x93 CM.สินค้าอื่นๆในหมวด
แผงสายอากาศ DIY 5E
แผงสายอากาศ 9E
แผงสายอากาศ 14E
แผงสายอากาศ 16E
แผงสายอากาศ 19E
แผงสายอากาศ 29E

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999