LNB Extreme KU Plus
LNB TH-C1
LNB TH-C2 TWIN
LNB TH-850 PRO 5G FILTER LN
LNB Extreme TRU
LNB Extreme 1
LNB Extreme 2 home
LNB C-Band C1
LNB C-Band Twin
LNB KU 1 ขั้ว Universal
LNB KU 2 ขั้ว Universal S2
LNB C-Band One Cable
LNB C-Band V/H
LNB C-Band Twin

LNB C-Band Twin ใช้สำหรับต่อกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยทั้ง 2 เครื่องสามารถเปลี่ยนช่องดูได้อิสระทั้งขั้ว VER และ HOR หรือใช้ร่วมกับมัลติสวิทซ์ไทยแซทเพื่อแยกจุดรับชมให้ได้มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ 4-200 จุดรับชม เหมาะสำหรับการเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 โดยใช้จานใบเดียวกัน

SPECIFICATION

Input Frequency : 3.4~4.2 GHz
L.O.Frequency : 5.150 GHz
L.O Phase Noise : -60dBc/Hz@1KHz
-90dBc/Hz@1KHz
-105dBc/Hz@1KHz
Local Leakage Input : -45 dBm
Output Frequency : Twin output 950~1750 MHz
Conversion Gain : 65 dB (Typ.)
Gain Flatness : ±1 dB / 36 MHz
Output VSWR : 2:1
Output Spurious : -60 dBm (Max)
Noise Figure : 13°K
DC Supply Voltage : 11-14.5 V(V) , 15.5-22V(H)
Supply Current : 180 mA (Max)
Operating Temperature : -40 ~ +80°C
Relative Humidity : 0% ~ 95%
Waveguide : WC-229
If Output Connecter : "F" Type Female 75Ωสินค้าอื่นๆในหมวด
LNB Extreme KU Plus
LNB TH-C1
LNB TH-C2 TWIN
LNB TH-850 PRO 5G FILTER LN
LNB Extreme TRU
LNB Extreme 1
LNB Extreme 2 home
LNB C-Band C1
LNB C-Band Twin
LNB KU 1 ขั้ว Universal
LNB KU 2 ขั้ว Universal S2
LNB C-Band One Cable
LNB C-Band V/H

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999