คู่มือ


เล่มและการต่อใช้งานมัลติสวิทซ์

การต่อใช้งานมัลติสวิทซ์แบบต่างๆ

ตารางมุมก้ม-มุมส่าย

ข้อมูลทางเทคนิค การปรับจานแบบ

ดูข้อมูล

เอกสารงานอบรม

เอกสารประกอบการอบรม ข้อมูลทางเทคนิค

การแก้ปัญหา Extreme KU

Thaicom5 หมดอายุก่อนกำหนด

ดูข้อมูล

ขั้นตอนการปรับจูน กล่องดิจิตอลทีวีแบบอัตโนมัติ


สินค้าไทยแซท
สินค้าแบรนด์ ไทยแซท เป็นสินค้าของคนไทย ที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัดเพื่อคนไทย

คุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ไทยแซท...จานดาวเทียมเพื่อคนไทย

แผนกส่งเสริมการขาย

คุณธีรศักดิ์ รุ่งละโภ

- หัวหน้าการตลาด -

“คุณไม่สามารถเสนอ ข้อตกลงที่ดีกับธุรกิจของทั้งสองฝ่ายได้ ถ้าคุณไม่พยายามเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” CR.Craig Rosenberg


08-3161-5991
0831615991   


คุณอนันต์ วิยะนัด

- ฝ่ายขาย -

“ถ้าคุณแคร์ลูกค้าของคุณมากพอ ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่พวกเขา การขายก็เป็นเรื่องง่าย” CR.Anthony Iannarino


08-1752-3344
0817523344  


สุริยา โคกระบิน

- ฝ่ายขาย -

“หัวใจสำคัญคือ ไม่ว่าคุณกำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้ลูกค้าฟัง ทำให้ลูกค้าเป็นตัวเอกในเรื่องนั้น” CR.Chris Brogan


09-8475-7009
0984757009  


ช่างเอ เชียงใหม่

- ฝ่ายขาย ภาคเหนือ -

“เราต้องหยุดแทรกแซงสิ่งที่คนกำลงสนใจ แต่ควรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คนสนใจแทน” CR.Craig Davis


08-6002-0133
0860020133  


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999