ตารางมุมก้ม-มุมส่าย

ค้นหาจังหวัดที่ต้องการเส้นละติจูด 13.7278956 เส้นลองติจูด 100.52412349999997


ดาวเทียม
LNB-C
LNB-KU
มุมก้ม
มุมส่าย
Yamal 202
-
-
60.38
259.32
NSS12
-
-
52.09
255.97
Intelsat 906
-
-
44.6
252.11
Intelsat 17
6:38
-
42.74
250.97
Thaicom 5/6
7:00
4:00
30.13
239.6
Intelsat 20
6:41
-
40.16
249.22
ABS-2
6:52
-
33.57
243.57
Apstar 7
6:56
-
32.08
241.97
Insat 4A
7:13
-
25.92
233.07
Chinasat12,ST2
7:31
-
22.1
224.27
Measat 3/3A
7:52
4:52
19.24
213.79
Insat 3A/4B
8:05
-
18.09
207.44
AsiaSat 5
8:59
-
16.14
180.1
AsiaSat 7
9:40
-
17.15
159.85
Telkom 1
9:59
-
18.44
150.41
Chinasat 10
10:13
-
19.86
143.45
Palapa D
10:25
-
21.68
137.01
ChinaSat 6B
10:36
-
23.7
131.58
Chinasat 6A
11:04
-
32.53
117.53
Vinasat 1,2
11:17
8:17
39.6
111.19
Apstar 6
11:20
-
41.65
109.74
Telstar 18
11:25
-
45.8
107.2
Intelsat 19
11:47
-
74.62
96.18
Intelsat 805
11:49
-
77.63
95.35
Intelsat 18
11:54
-
88.49
92.52