back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

เครื่องรับสัญญาณ HD Mini

เครื่องรับสัญญาณ HD Mini

คุณสมบัติ

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ HD(DVB-S2/HD)

 • สอดคล้องกัยระบบ DVB-S และ DVB-S2

 • รองรับการถอดรหัสวิดีโอในรรูปแบบ MPEG-2 MP@ HL, AVC/H.264 HP@L4.1 และ MPEG4 ASP

 • รองรับ HDMI เวอร์ชั่น 1.3

 • รูปแบบสัญญาณภาพ: 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i

 • ช่องต่อ USB 2.0 สำหรับฟังก์ชั่น PVR และ Time-shift

 • Blind scan, Sat scan, TP scan, NIT scan

 • Max 2000 TP and 4000 Programs restore

 • DiSEqc1.0, 1.2, 1.3 (USALS)

 • มีฟังก์ชั่นแสดงผังรายการล่วงหน้า 7 วัน EPG, Teletext และ แสดงคำบรรยาย

 • ฟังก์ชั่นล็อคเนตติ้ง และช่องแก้ไขรายการโปรด

 • รองรับการอัพเกรดผ่านระบบ OTA, RS232 และ USB

 • รองรับการเข้ารหัส Biss key

 • ตัวเครื่องขนาดเล็ก น่ารัก ปรัะหยัดพื้นที่ใช้งาน

 • สามารถหยุดรายการชั่วคราวขณะที่รับชมได้ ใช้ร่วมกับ USB

 • บันทึก เล่นหนัง ฟังเพลงหรือ ตั้งเวลาบันทึกช่องรายการ ผ่าน USB

 • ใช้ไฟเลี้ยง 12 โวลต์ ใช้กับไฟรถยนต์ได้