ขาตั้งจานอเนกประสงค์ เสาใหญ่

ขาตั้งจานอเนกประสงค์พับเก็บสะดวก รุ่นใหญ๋ พร้อมหัวต่อลดขนาดเสา 2 นิ้ว

ขาตั้งจานอเนกประสงค์ เสาใหญ่

ขาตั้งจานอเนกประสงค์พับเก็บสะดวก รุ่นใหญ๋ พร้อมหัวต่อลดขนาดเสา 2 นิ้ว