ขาเสริมเหล็กติดผนัง 75 CM

นำเป็นส่วนต่อที่ยื่นออกจากผนังมา ยาว 75 CM ขนาด 2 นิ้ว

ขาเสริมเหล็กติดผนัง 75 CM

นำเป็นส่วนต่อที่ยื่นออกจากผนังมา ยาว 75 CM ขนาด 2 นิ้ว