ขาเสริมเหล็กติดผนัง 100 CM

นำเป็นส่วนต่อที่ยื่นออกจากผนังมา ยาว 100 CM ขนาด 2 นิ้ว

ขาเสริมเหล็กติดผนัง 100 CM

นำเป็นส่วนต่อที่ยื่นออกจากผนังมา ยาว 100 CM ขนาด 2 นิ้ว