ขาตั้งฉาก (สำหรับจาน 5 ฟุต)

เสามีฐานรับ สามารถยึดได้ 2 ด้าน สูง 75 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งฉาก (สำหรับจาน 5 ฟุต)

เสามีฐานรับ สามารถยึดได้ 2 ด้าน สูง 75 CM ขนาด 1.5 นิ้ว