ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 8 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.5 เมตร ขนาด 2.5 นิ้ว

ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 8 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.5 เมตร ขนาด 2.5 นิ้ว