ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม

(สำหรับจาน 5.5 ฟุต / จาน 185 CM / จาน 190 CM)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1 เมตร ขนาด 2 นิ้ว

ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม

(สำหรับจาน 5.5 ฟุต / จาน 185 CM / จาน 190 CM)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1 เมตร ขนาด 2 นิ้ว