ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 10 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.5 เมตร ขนาด 3 นิ้ว (ไม่รวมชุดขาค้ำ)

ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 10 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.5 เมตร ขนาด 3 นิ้ว (ไม่รวมชุดขาค้ำ)