ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 7.5 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.2 เมตร ขนาด 2.5 นิ้ว

ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม (สำหรับจาน 7.5 ฟุต)

เสามีฐานสี่เหลี่ยมรับ สามารถยึดติดกับพื้นหรือผนังได้ สูง 1.2 เมตร ขนาด 2.5 นิ้ว