ขาตั้งฐาน M (สำหรับจาน 5 ฟุต)

ใช้ขาตัว M ยืดเสาเหล็กสูง 75 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งฐาน M (สำหรับจาน 5 ฟุต)

ใช้ขาตัว M ยืดเสาเหล็กสูง 75 CM ขนาด 1.5 นิ้ว