ขาตั้งจานแบบงอปลาย 90 องศา

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 45 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งจานแบบงอปลาย 90 องศา

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 45 CM ขนาด 1.5 นิ้ว