ขาตั้งจานแบบงอ 35 CM

สำหรับติดผนังและพื้น 20 CM ขนาด 1 นิ้ว

ขาตั้งจานแบบงอ 35 CM

สำหรับติดผนังและพื้น 20 CM ขนาด 1 นิ้ว