ขาตั้งจานแบบงอปลาย 1.2 M

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 100 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งจานแบบงอปลาย 1.2 M

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 100 CM ขนาด 1.5 นิ้ว