เสางอปลาย 1.2 M (ไม่มีแป้นยึด)

เสางอปลาย 1.2 M (ไม่มีแป้นยึด)