- อุปกรณ์ MATV ไทยแซท Untitled Document back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

Booster

Digital Modulator

เครื่องวัดสัญญาณ

เสาทาวเวอร์

Splitter Power Pass & Tap Off

Digital L-Band 2 Way Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Digital L-Band 3 Way Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Digital L-Band 4 Way Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Digital L-Band 6 Way Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Digital L-Band 8 Way Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

TAP OFF Digital L-Band 2 Way Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

TAP OFF Digital L-Band 4 Way Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Power Pass สำหรับใช้กับ LNB EXTREME

Power pass 2Way 2AP Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Power pass 3Way 3AP Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Power pass 4Way 4AP Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Power pass 6Way 6AP Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Power pass 8Way 8AP Thaisat

ความถี่ 5-2400 MHz

Booster

Digital Modulator

เครื่องวัดสัญญาณ

เครื่องวัดสัญญาณ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เสาทาวเวอร์

Splitter Power Pass & Tap Off

Digital L-Band 2 Way
ความถี่ 5-2400 MHz
Digital L-Band 3 Way
ความถี่ 5-2400 MHz
Digital L-Band 4 Way
ความถี่ 5-2400 MHz
Digital L-Band 6 Way
ความถี่ 5-2400 MHz
Digital L-Band 8 Way
ความถี่ 5-2400 MHz
TAP OFF Digital L-Band 2 Way
ความถี่ 5-2400 MHz
TAP OFF Digital L-Band 4 Way
ความถี่ 5-2400 MHz

Power Pass สำหรับใช้กับ LNB EXTREME

Power pass 2Way 2AP
ความถี่ 5-2400 MHz
Power pass 3Way 3AP
ความถี่ 5-2400 MHz
Power pass 4Way 4AP
ความถี่ 5-2400 MHz
Power pass 6Way 6AP
ความถี่ 5-2400 MHz
Power pass 8Way 8AP
ความถี่ 5-2400 MHz