back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

LNBF C-BAND THAISAT EXTREME

MODEL : EXTREME-2 home

หัวรับสัญญาณดาวเทียม

สิทธิบัตร พิเศษ เฉพาะ ไทยแซท

LNB รุ่นพิเศษที่สามารถแยกสัญญาณได้ด้วย splitter

LNBF C-BAND THAISAT EXTREME

MODEL : EXTREME-2 home

หัวรับสัญญาณดาวเทียม

สิทธิบัตร พิเศษ เฉพาะ ไทยแซท

LNB รุ่นพิเศษที่สามารถแยกสัญญาณได้ด้วย splitter

  Specification ดาวน์โหลด (รออัพเดท)
 Input  Frequency :  Low band  3.4-4.2GHz
 High band  3.4-4.2GHz
 L.O. Frequency :  Low band   5GHz
 High band  5.8GHz
 Frequency Stability :  ±2MHz(-40ºC~+70 ºC)
 Local  Leakage  Input  -45dBm
 Output Frequency :  Low band   800-1600MHz
 High band  1600-2400MHz
 Conversion Gain :  65dB(Min.)
 Gain  Flatness :  ±1dB/36MHz
 Output  VSWR :  2.5:1
 Output Spurious :  -60dBm(Max)
 Power  Supply :  13-24V/250mA(Max.)
 Image  Rejection :  45dB(Min)
 Output  Power :  +5dBM(at  1  dB  compression)
 Output Compression :  F Type Female

อุปกรณ์หัวรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-BAND ไม่มีปัญหาเมื่อฝนตก หัวรับที่ถูกออกแบบพิเศษ ให้สามารถส่งสัญญาณ ไปในสายนำสัญญาณ เพียงเส้นเดียว ได้พร้อมกัน ทั้ง Ver และ Hor และ ออกแบบพิเศษให้หัวรับรุ่นนี้ มีช่วงความถี่ที่กว้างมากถึง 1600 MHz ทำให้หัวรับ Extreme 2 Home สามารถรับช่องรายการ ได้แบบไม่ขาดหายแม้แต่ช่องเดียว


คุณสมบัติพิเศษ

ใช้สายนำสัญญาณเพียงเส้นเดียว แยกสัญญาณไปยังเครื่องรับ โดยไม่ต้องใช้มัลติสวิทซ์ แยกสัญญาณได้ด้วย Splitter ที่รองรับความถี่ 5-2400 MHz ใช้ช่วงความถี่ 800-2400 MHz เป็นช่วงความถี่ ที่ระบบทีวีสำหรับอาคารว่างไม่ได้ใช้งาน และ สามารถรวมสัญญาณกับระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้น หรือ ระบบทีวีรวมจากดาวเทียมที่ระบบอาคารมีอยู่เดิมได้ สามารถ แยกสัญญาณเพิ่มเติม ที่ห้องพักอาศัยได้ ทำให้ลูกบ้าน มีทางเลือกในการรับชมได้มากยิ่งขึ้น

ระบบการรับสัญญาณ

รับสัญญาณด้วยเครื่องรับดาวเทียม SD หรือ HD โดยตรงผ่านดาวเทียม ด้วยระบบ DIGITAL ทุกจุดรับชมความคมชัดสูงสุด...ระดับ Full HD รับชมช่องรายการ ได้มากกว่าระบบแบบอื่นๆ รับชมได้อย่างอิสระ ร่วม 200 ช่องรายการ เหมาะ สำหรับ บ้าน อาคารพานิชย์ หอพัก ฯลฯ หรือ อาคารเก่าที่มี ระบบทีวีรวมอยู่แล้ว สามารถต่อระบบแบบ Extreme ร่วมได้

* หมายเหตุ ปรับปรุงระบบเล็กน้อย ปรึกษา บริษัทฯ

Extreme 2 Home gian การรับสูง

สามารถใช้ได้กับจานดาวเทียมขนาด 5 ฟุตขึ้นไป แยกสัญญาณโดยตรงจากหัวรับสัญญาณดาวเทียม ตรงถึงเครื่องรับ ได้มากถึง 20 เครื่องรับ โดยไม่ต้องใช้ Booster หากต้องการ แยกจุดการรับชมจำนวนมากกว่า ตั้งแต่ 20 - 1000 จุดรับชม หรือ มากกว่า สามารถทำได้ ด้วยการขยายสัญญาณ ด้วย Booster TS-201G หรือ TS-101G และหากว่าต้องการแยกสัญญาณ เพื่อไปใช้งานในระยะที่ยาวมากๆ หรือ แยกสัญญาณไปใช้หลายๆอาคาร ก็สามารถทำได้โดย การส่งผ่าน ระบบ Fiber Optic จาก ThaiSat ได้เช่นกัน

Block Diagram

...

ช่องรายการ

** ช่องรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานีส่ง **