ดาวน์โหลด ซอฟแวร์

ระบบ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด การติดตั้ง
คลิ๊ก!!
2 คลิ๊ก!!
Premium102 คลิ๊ก!!
RV-102 คลิ๊ก!!
RV-110 คลิ๊ก!!
DV6800-V
(NEW VERSION 2017)
คลิ๊ก!!
DV6800-V คลิ๊ก!!
RV-101 คลิ๊ก!!

ระบบทั่วไป

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด การติดตั้ง
RV-102 คลิ๊ก!!
RV-010 คลิ๊ก!!
DV6800-V
(NEW VERSION 2017)
คลิ๊ก!!
DV6800-V คลิ๊ก!!
RV-101
RV-006 คลิ๊ก!!
RV-001 4MB เวอร์ชั่น1
(จูนเนอร์ 5812)
RV-001 4MB เวอร์ชั่น2
(จูนเนอร์ 5815)
RV-001 8MB

เครื่องมืออัพเกรด เครื่องรับ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด การติดตั้ง
STB DV6800 คลิ๊ก!!
STB RV006 คลิ๊ก!!
STB RV-001_RV-101 คลิ๊ก!!
STB RV-102
STB RV-010
STB RV-110