menuslide
เมนู

วิธีอัพเกรดโปรแกรม RV-102 HD

คู่มือ

Cilck


1.นำไฟล์ RV-102_app_162.bin ใส่แฟลชไดร์ฟ

2.นำ แฟลชไดร์ฟ ไปเสียบที่เครื่อง

3.กด เมนู เลื่อนไปที่ USB กด OK

4.เลือกไฟล์ RV102_extreme_app_162.bin แล้วกด OK เลือก ใช่ แล้วกด OK

5.รอจนกว่าเครื่องจะรีบูตเองอัตโนมัติ

6.เมื่ออัพโหลดเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการรีเซ็ทเครื่อง

7.ให้ปิดเปิดเครื่องใหม่ แล้วกดปุ่มลูกศรชี้ ลง ค้างไว้ ที่รีโมท จะโชว์รูปสี่เหลี่ยม ดังภาพตัวอย่าง

8.จากนั้นให้กดเลข 0 ซ้ำๆ จนเครื่องเริ่มรีเซ็ทตามภาพแล้วรอจนจบขั้นคอนเครื่องจะทำการ OTA โหลดช่องรายการ แล้วจะรับชมได้ปกติ