วันนี้ “ไทยแซท” เราก้าวเข้าสู่ ปีที่ 7 สำหรับลูกค้าที่เคยใช้สินค้าไทยแซท ท่านคงได้เห็นแล้วถึงเรื่องคุณภาพ และ การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี “ไทยแซท” เราพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆเพิ่ม เพื่อป้อนให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ ไทยแซท ก็มีนโยบาย เรื่อง การให้ความรู้คู่การขาย ทำให้เรา สามารถ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับช่าง ได้มีอาชีพเสริม จนถึงเป็นอาชีพหลัก และ เรายังคงมุ่งมั่น ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสินค้าคุณภาพที่ดี ของคนไทยเพื่อคนไทย ในแบรนด์ “ไทยแซท”

อัพเดทเมื่อวันที่ 28/11/59