สินค้าไทยแซท

สินค้าแบรนด์ ไทยแซท เป็นสินค้าของคนไทย ที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัดเพื่อคนไทย


อุปกรณ์ Fiber optic


จาน KU-BAND


จาน C-Band


อุปกรณ์จาน C-Band


เสาตั้งจาน /ชุดเสาเสริม


กล่องรับสัญญาณ


หัวรับสัญญาณ LNB


แผงสายอากาศ


อุปกรณ์ MATV


Multi Switch


สายนำสัญญาณ


แจ็คต่อแบบต่างๆ


อุปกรณ์อื่นๆ


Accessories


หลอดไฟ LEDอุปกรณ์ Fiberoptic


จาน KU-BAND


จาน C-Band


อุปกรณ์จาน C-Band


เสาตั้งจาน /ชุดเสาเสริม


กล่องรับสัญญาณ


หัวรับสัญญาณ LNB


แผงสายอากาศ


อุปกรณ์ MATV


Multi Switch


สายนำสัญญาณ


แจ็คต่อแบบต่างๆ


อุปกรณ์อื่นๆ


Accessories


หลอดไฟ LED