คู่มือ


การต่อใช้งานมัลติสวิทซ์

การต่อใช้งานมัลติสวิทซ์แบบต่างๆ

ตารางมุมก้ม-มุมส่าย

ข้อมูลทางเทคนิค การปรับจานแบบ

ดูข้อมูล

เอกสารงานอบรม

เอกสารประกอบการอบรม ข้อมูลทางเทคนิค

การแก้ปัญหา Extreme KU

Thaicom5 หมดอายุก่อนกำหนด

ดูข้อมูล

ขั้นตอนการปรับจูน กล่องดิจิตอลทีวีแบบอัตโนมัติ


คุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ไทยแซท...จานดาวเทียมเพื่อคนไทย

สินค้าไทยแซท
สินค้าแบรนด์ ไทยแซท เป็นสินค้าของคนไทย ที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัดเพื่อคนไทย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร:02-245-6999